Photo by Igor Starkov on Unsplash

Nederland is koploper als het gaat om bijvoorbeeld het app-gedrag van 15-jarigen. Maar betekent dit dat onze leerlingen ook Digital Natives zijn? Zijn ze in staat om efficiënt betrouwbare informatie te zoeken, te verwerken en te delen? Kunnen ze nep-nieuws van echt nieuws onderscheiden? Snappen ze wat cookies zijn? Hoe bewust gaan ze online met (hun eigen) persoonsgegevens om? Lees verder

Digitale geletterdheid wordt vaak gezien als één van de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheden.

In Peil.DG gaan we uit van het raamwerk dat de SLO voor Digitale Geletterdheid ontwikkeld heeft. Lees verder

De peiling Digitale Geletterdheid (Peil.DG) zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Een representatieve steekproef van scholen wordt benaderd met de vraag of ze aan Peil.DG willen meedoen. Uiteraard is deelname volledig vrijwillig. Het proefonderzoek is gepland in oktober/november van 2021. Lees verder